Ledkový voltmetr

S integrovaným obvodem LM3914 lze snadno a jednoduše udělat voltmetr, který zobrazuje napětí řadou deseti LED diod v rozmezí 9,5 až 15V. Může pracovat v bodovém režimu, který šetří baterie nebo páskovém, který je efektnější, stačí osadit jednu propojku a tím přivést kladné napětí na pin "9". Vlastní spotřeba voltmetru je 2,5-3 mA. Napěťový rozsah který potřebujete zobrazit lze snadno nastavit rezistory v odporovém děliči, pak s ním můžete například hlídat stav 6V akumulátoru nebo indikovat teplotu z nějakého čidla a podobně. Schéma sem brzy doplním, ale je stejné jako u "ohradníku na koně a psy" na tomto webu. Zvláštní fleky na fotografii spodku plošného spoje způsobil odlesky světla ještě ne zcela zaschlý lak.  Pokud budete mít nějaký problém se stavbou, nějakou připomínku nebo nápad, tak mě kontaktujte.

Voltmetr_10V Voltmetr_15V Voltmetr_bodovy Voltmetr_spodek