Reversace asynchr. motoru

Asynchronní motory jsou sice větší než komutátorové s uhlíky, ale právě kvůli absenci uhlíků mají mnohem delší životnost, tedy pokud se nepřetěžují a nenechají se zadřít ložiska v uložení rotoru. Reversace - obrácení směru otáčení se provádí přehozením přívodů jednoho ze dvou vinutí, hlavního nebo pomocného, motor který je na fotografii pochází z pračky ROMO a oba směry otáčení byly nutné kvůli použití v medometu na stáčení medu. Pro přístup k vývodům vinutí je nutné motor rozebrat a vyvést ven samostatně všechny čtyři vývody vinutí, je to dobře patrné na schématu. Samozřejmostí je pořádné ukostření motoru zelenožlutým ochranným vodičem.

Revers_motoru2 Reverzace_motoru

Revers_motoru1